Vastgoed
kantoren hebben ook recht op Vlaamse hinderpremie

Kantoren melden sinds vorige week dat ze tegenstrijdige signalen krijgen wanneer ze navraag doen bij VLAIO. Het standpunt van CIB Vlaanderen is duidelijk : vastgoedkantoren moeten in aanmerking komen! We hebben dan ook meteen gereageerd en een formeel schrijven gericht aan minister Hilde Crevits om erop aan te dringen dat vastgoedkantoren de hinderpremie moeten genieten.

Om onze stem kracht bij te zetten en nog veel luider te laten klinken, doen we via een open brief een oproep aan de sector om deze massaal mee te ondertekenen.

Vindt ook u dat vastgoedkantoren recht hebben op de Vlaamse hinderpremie, onderschrijf dan de open brief voor donderdag 26 maart 2020 om 12u.

CIB Vlaanderen bezorgt de open brief samen met alle namen die de brief ondertekenden morgennamiddag aan de minister van Economie. Samen sterk voor de vastgoedsector!


Open brief vanwege de vastgoedkantoren inzake de toepassing van de Vlaamse hinderpremie

Geachte Mevrouw de Minister,
Geachte kabinetsleden,

Ondergetekenden, zaakvoerders / kantoorhouders / zelfstandige beroepsactieven en werknemers binnen de Vlaamse vastgoedsector, willen via deze open brief een noodoproep lanceren richting economische ondersteuning via de Vlaamse hinderpremie.
De voorbije dagen en weken heeft de sector zich keihard ingespannen om de maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus te implementeren. Dat de volksgezondheid boven alles staat, lijdt geen twijfel.
De maatregelen hebben tegelijk een gigantische economische impact op de sector. De vastgoedkantoren worden door de overheid beschouwd als een winkel. En winkels moeten zowel in het weekend als in de week de deuren sluiten. Werken op afspraak is evenmin nog toegelaten. In uitvoering van deze overheidsmaatregel hebben alle vastgoedkantoren de handelszaak gesloten.
Bovendien zijn er de afgelopen dagen specifieke richtlijnen uitgevaardigd door het crisiscentrum, die de facto de stopzetting van alle activiteiten tot gevolg hebben. In de nieuwe versie van de FAQ van de gouverneurs richting de gemeenten (versie van maandag 23 maart om 12u) staat dat vastgoedmakelaars geen nieuwe verkoopdossiers meer mogen opstarten en evenmin plaatsbezoeken mogen doen.

De kantoren kunnen niet langer uitvoering geven aan een bemiddelingsopdracht. Ze kunnen geen publiciteit meer opstarten, verkoopdossiers samenstellen, schattingen uitvoeren, … De combinatie van de verschillende overheidsmaatregelen betekent dat elke economische activiteit stilvalt. Veel kantoren hebben dit de afgelopen dagen reeds proactief gedaan. Met de formele richtlijn van het crisiscentrum zal dit nu in de volledige sector het geval zijn.

In deze context vragen we, ondergetekenden, uitdrukkelijk om de vastgoedkantoren te erkennen als een sector die door de overheidsmaatregelen verplicht de activiteiten moet opschorten, met het oog op het toepassingsgebied van de Vlaamse hinderpremie. Bovendien ontvangt de sector, door het uitstel van de ondertekening van authentieke aktes, ook geen commissies op de lopende dossiers en vallen alle inkomsten weg.

Ook de sector van de toeristische verhuurkantoren is, door de sluiting van alle vakantiewoningen tijdens de paasvakantie, bijzonder zwaar getroffen.

We vragen om snel duidelijkheid te scheppen rond de Vlaamse hinderpremie en de vastgoedkantoren uitdrukkelijk op te nemen in het toepassingsgebied. De nood aan steunmaatregelen voor onze sector is immens, gezien het verbod op de opstart van nieuwe verkoopdossiers, de sluiting van de vastgoedkantoren, de verplichte annulatie van alle geboekte vakanties, … We krijgen nu al signalen dat het water de kantoren aan de lippen staat.

Zonder hinderpremie dreigt de economische impact desastreus te zijn. Dat terwijl onze sector een niet te onderschatten economisch belang vertegenwoordigt. De Nacebel-codering (‘bemiddeling in vastgoed’) geeft aan dat er in 2017 20.203 personen waren tewerkgesteld in de vastgoedsector (waarvan 5.867 loontrekkenden en de overigen op zelfstandige basis). Dat is goed voor 0,7% van de Belgische arbeidsmarkt. Cijfers van het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector ramen de tewerkstelling nog een stuk hoger. Onze sector is in totaal (opnieuw volgens de Nacebel-cijfers uit 2017) goed voor 12.811 ondernemingen.
Deze ondernemingen hebben nood aan steun om gedurende deze moeilijke periode het hoofd boven water te kunnen houden. Net daarom willen we er ten stelligste op aandringen dat de vastgoedkantoren in aanmerking moeten komen voor de Vlaamse hinderpremie. Die steunmaatregel is cruciaal om het omzetverlies niet fataal te laten zijn voor het overleven van het bedrijf. Het omzetverlies groeit dagelijks aan.Gelieve je naam in te vullen.
Gelieve de naam van je organisatie in te vullen.
Gelieve een correct e-mailadres in te vullen.
Vink dit aan om de brief te ondertekenen.
Invalid Input